Registrovaný uživatel Poker.cz má každý měsíc nárok na

VSTUP ZDARMA DO TURNAJE O $100 U POKERSTARS! REGISTROVAT

User login

Infokanál:

V NAŠEM ŽEBŘÍČKU NALEZNETE POUZE TAKOVÉ HERNY, KTERÉ JIŽ PŘIJÍMAJÍ NEBO V DOHLEDNÉ DOBĚ ZAČNOU PŘIJÍMAT HRÁČE Z ČESKÉ REPUBLIKY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. VÁŠ POKER.CZ

Výherní kombinace karet v pokeru

Karetní kombinace v pokeru

Co znamená výraz Royal flush? Jak vytvořit „dvě dvojice“? Je kombinace zvaná full house silná nebo slabá? Na všechny tyto otázky naleznete odpovědi v následujícím článku.

Výherní kombinace jsou ve všech variantách a odnožích klasického pokeru základním stavebním kamenem úspěchu. Znalost jejich pořadí a hodnoty pomáhá hráčům přesně a rychle určit, která z nich je nejsilnější a zajistí tak svému majiteli zisk potu. Bez znalosti karetních kombinací se jednoduše žádný hráč pokeru (a online Hold'em poker) neobejde, ať již hraje Omahu, 7 Card Stud či dnes nejoblíbenější poker Texas Hold'em.

Pokerové výherní kombinace

Rozhodnutí, zda hrát či naopak foldovat  karty, které vám krupiér poslal takříkajíc „na ruku“, závisí do určité míry na hodnotě těchto karet a v dalších fázích hry také na kombinacích, jež tyto karty dohromady vytváří s kartami na boardu.

Znalost těchto kombinací je, jak jsme již naznačili, výchozím kritériem (byť zdaleka ne jediným) ve chvíli, kdy rozhodujete o své potenciální sázce nebo naopak odstoupení ze hry (fold).

Nepatříte-li mezi mistry ve čtení svých protivníků, nebo prostě jen nedisponujete v danou chvíli dostatečným množství indicií vedoucích k odhalení síly vašich soupeřů, musíte se rychle a především správně rozhodnout, co se svojí hrou podniknete v situaci, kdy disponujete určitou kombinací karet v ruce. Znát její sílu je prvním předpokladem na cestě ke kvalitní a v dané situaci z vašeho pohledu výhodné hře.

V následujících odstavcích se zaměříme na v současnosti nejpopulárnější variantu pokeru, tedy poker Texas Hold'em. V této variantě vytváří každý hráč své potenciální výherní kombinace na základě dvou karet, jež drží na ruce (startovní kombinace, tzv. hole cards), a společných karet (tzv. boardu), jež přichází do hry ve fázích tzv. flopu (první tři společné karty), turnu (čtvrtá společná karta) a riveru  (pátá, poslední společná karta). Na základě těchto sedmi karet (2+5) pak hráči u stolu vytvářejí nejkvalitnější kombinace, z nichž v konečném souboji (tzv. showdown) vítězí ta nejsilnější.

Zaměříme nyní svoji pozornost na výše zmíněné hole cards, tedy tzv. zavřené karty hráče, které soupeři u stolu nevidí.

V následující tabulce uvádíme varianty startovních kombinací rozdělené do osmi základních skupin. První skupina čítá nejlepší kombinace, které byste měli bez rozpaků hrát téměř vždy. Se zvyšujícím se číslem skupiny klesá u příslušných kombinací procentuální šance na úspěch v konkrétní hře poker Texas Hold'em.

Nelze jednoznačně říct, které karty hrát a které naopak složit. Záleží totiž na obrovském množství nejrůznějších aspektů, které ovlivňují reálnou sílu vaší startovní kombinace v konkrétní a vždy něčím specifické hře. S některými z nich se můžete seznámit v našich sekcích Začátečníci a Mírně pokročilí.

Startovní kombinace v pokeru

SKUPINA DVOJICE
1 A-A, A-Ks*, K-K, Q-Q, J-J
2 A-K, A-Qs, A-Js, K-Qs, 10-10
3 A-Q, A-10s, K-Js, Q-Js, J-10s, 9-9
4 A-J, K-Q, K-10s, Q-10s, J-9s, 10-9s, 9-8s, 8-8
5 A-9s…A-2s, K-J, Q-J, J-10, Q-9s, 10-8s, 9-7s, 8-7s, 7-7, 7-6s, 6-6
6 A-10, K-10, Q-10, J-8s, 8-6s, 7-5s, 6-5s, 5-5, 5-4s
7 K-9s…K-2s, J-9, 10-9, 9-8, 6-4s, 5-3s, 4-4, 4-3s, 3-3, 2-2
8 A-9, K-9, Q-9, J-8, J-7s, 10-8, 9-6s, 8-7, 8-5s, 7-6, 7-4s, 6-5, 5-4, 4-2s, 3-2s

Poznámka: písmeno „s“ značí stejnou barvu obou karet v páru.

Podrobnější tabulky i s výpočtem pravděpodobnosti konkrétní kombinace na výhru naleznete níže.

Na následujících řádcích si přiblížíme jeden z možných modelů výpočtu síly vaší startovní kombinace. Neustále však mějte na paměti, že zmiňovaná „síla“ je pouze relativní a reálnou se stává až v konkrétních podmínkách hry!

Zmiňovaný model zahrnuje pouze základní matematické operace, jimiž jsou sčítání a odčítání, a je tedy přístupný a lehce zapamatovatelný pro všechny hráče pokeru.

Základem je číselné ohodnocení všech karet. V něm vycházíme ze stupnice o desíti bodech, v níž desítka přísluší esu, osmička králi, sedmička dámě a šestka jackovi. U karetních hodnot 2 – 10 pak vždy dělíme dvěma, takže platí, že desítka je ohodnocena pětkou, devítka číslem 4,5 a analogicky až k nejslabší kartě, tedy dvojce, která má jednobodovou hodnotu.

V případě, že jste od dealera obdrželi na začátku hry tzv. pocket pár (dvojici karet totožné hodnoty), vynásobte jeho hodnotu dvěma (např. pocket pár 99 má hodnotu 4,5 + 4,5 x 2 = 18).

Ve variantě nepárové kombinace jsou počty přeci jen poněkud složitější. Základem je výpočet rozdílu obou karet ve vaší ruce. Jako příklad si uveďme dvojici 10-7, mezi níž se nachází karty 8 a 9, a proto jejich rozdíl činí číslo dva. Tuto hodnotu následně odečtete od součtu hodnot obou karet ve vaší ruce a dostanete tak konečné číslo vyjadřující relativní sílu vašeho handu (ve výše zmíněném případě to tedy bude 5 + 3,5 – 2 = 6,5).

Pokud na pre-flopu (po rozdání) disponujete dvojicí karet, které tvoří základ postupky (tedy tzv. konektory), nebo se jedná o karty v totožné barvě (tzv. suited), dostáváte se logicky do výhody. Za karty v barvě si přičtěte dva body, za tzv. konektory pak bod jeden.

Základní výherní kombinace v pokeru Texas Hold'em

Pokud jde o výherní kombinace, platí, že jsou stejné pro všechny nejznámější druhy pokeru, tedy i pro poker Texas Hold'em.

Následující seznam výherních karetních kombinací je řazený sestupně, tedy od nejsilnější, ale také nejméně pravděpodobné karetní kombinace, na jejíž vytvoření je matematickými zákony vypsán astronomický kurs zhruba 1:600 000.

 

(Royal Flush) je tvořena kartami 10 – J – Q – K – A, které jsou všechny v jedné barvě. Jedná se o perlu mezi pokerovými kombinacemi a unikát, s nímž se mnoho hráčů, dokonce i těch notorických, často nesetká v průběhu celé své dlouholeté pokerové praxe.

Královská postupka

(Straight Flush) je tvořena pěti po sobě následujícími kartami, které jsou jako třešnička na dortu všechny v barvě. V případě dvou takových postupek vítězí ta vyšší.

Postupka v barvě

(Poker, Four Of A Kind) tvoří čtyři karty stejné hodnoty, tedy například čtyři esa.

Čtveřici

je tvořen trojicí karet stejné hodnoty, jež jsou navíc doplněny dvojicí. 

Full House

(Flush) je kombinací pětice karet stejné barvy.

Barva

(Straight) je tvořena pěti po sobě následujícími kartami, kdy nezáleží na jejich barvě (to je rozdíl oproti Straight Flush).

Postupka

(Three Of A Kind), jak již název napovídá, jsou tři karty stejné hodnoty.

Trojice

(Two Pairs) jsou dvakrát dvě karty stejných hodnot a libovolných barev.

Dva páry

(One Pair) tvoří dvě karty stejné hodnoty a libovolné barvy.
 

Pár

(High Card) znamená v pokeru poslední a z hlediska pravděpodobnosti nejnižší možnost šance na výhru, kdy hráč nedisponuje žádnou z výše popsaných karetních kombinací. V případě, že podobný osud potkal i soupeře, rozhoduje o majiteli potu nejvyšší karta (ať již v ruce soupeřů, či na boardu).

Nejvyšší karta
NEJLÉPE HODNOCENÉ HERNY
HODNOCENÍ HRÁČŮ:8,99
  • Bonus: 100% až do $600
HODNOCENÍ HRÁČŮ:8,56
  • Bonus: 100% až do $500
HODNOCENÍ HRÁČŮ:8,32
  • Bonus: 100% až do $400
HODNOCENÍ HRÁČŮ:7,08
  • Bonus: 100% až do $500
HODNOCENÍ HRÁČŮ:6,87
  • Bonus: 200% do €1000