Registrovaný uživatel Poker.cz má každý měsíc nárok na

VSTUP ZDARMA DO TURNAJE O $100 U POKERSTARS! REGISTROVAT

User login

Infokanál:

V NAŠEM ŽEBŘÍČKU NALEZNETE POUZE TAKOVÉ HERNY, KTERÉ JIŽ PŘIJÍMAJÍ NEBO V DOHLEDNÉ DOBĚ ZAČNOU PŘIJÍMAT HRÁČE Z ČESKÉ REPUBLIKY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. VÁŠ POKER.CZ

Poker rake a rakeback

Co je to poker rake?

V tomto článku najdete veškeré informace ohledně poplatků, tzv. rakes, které se odvádějí pokerovým hernám. Aby bylo možné porozumět slovu rakeback, je nutné nejdříve vysvětlit, na jakém principu funguje koncept rakes. V pokeru nehrajeme proti herně, ale proti hráčům. Z toho důvodu téměř všechny online pokerové herny vyžadují zaplacení určitého poplatku (rake), aby mohly pokrýt své náklady na provoz. Je to jejich hlavní zdroj příjmu za zprostředkování pokerových her. Rakes neboli poplatky může herna vybírat několika způsoby, na které se podíváme v následující části.

Pot rake

U cash games se většinou setkáme pouze s tzv. pot rakem. Poplatek se počítá po posledním kole sázek a z celkového potu je strhnuta určitá suma peněz. Výše poplatku se pohybuje v rozmezí 3 % – 10 % z finální částky, kterou hráči investovali do potu. Software v online hernách automaticky počítá rake, který činí 3 % až 5 % hodnoty potu na konci každé handy (maximální možný rake se obvykle stanovuje na hranici kolem 3$). Každá herna má většinou svůj vlastní systém počítání pokerových poplatků, který je založený na limitech sázek, počtu hráčů u stolu atd. Anglický výraz „rake“ má svůj původ ve způsobu, jakým jsou v klasických kasinech sbírány poplatky. Krupiér odhrne po každé handě část žetonů stranou malými hráběmi (angl. rake). Je téměř pravidlem, že se rake poplatek nevybírá, pokud hra skončí v prvním kole sázek, tj. před flopem v Texas Hold´emu a Omaze, před čtvrtou street ve Stud pokeru nebo před draw v Draw variantách.

Tournament fees

Odlišným způsobem si herna nechává platit při pořádání turnajů. Při tomto typu pokeru si herna nebere rake z každé handy, ale vybírá od každého hráče vstupní poplatek před začátkem turnaje. Například při turnaji s buy- inem $10+1 vkládáte do prize poolu 10$ a 1$ se odevzdává herně jako poplatek (tournament fee). Tento poplatek se nezapočítává do prize poolu a představuje výdělek herny. Existují samozřejmě turnaje, které nemají ani tento poplatek. Jedná se především o freerolly.

Time Collection

Jde o poplatek, který je vybírán hernou po určitém čase, většinou každou půl hodinu hry. Tento rake se využívá především pro hry na vyšších limitech (10$ - 20$ a více). Jsou známy dva způsoby, jak herna vybírá tento rake. Již výše jsme zmínili první způsob, každou půlhodinu (nebo jinou časovou jednotku) herna vybere poplatek od každého hráče u stolu. Dalším druhem tohoto „časového raku“ je poplatek, který se odvádí při dosažení určité částky peněz, která již byla celkově odehrána v potech a handách. Po handě, ve které bylo dosaženo limitu, platí hráči rake.

Další typy výběrů poplatků již nejsou velmi frekventované, nicméně stojí za zmínku. Zde můžeme zahrnout „Button rake“. Poplatek platí hráč, který v dané handě sedí na buttonu (dealer). A v neposlední řadě existují i způsoby, kdy je možné platit měsíční poplatek herně. V tomto případě hráč neodvádí rake při každé handě, ale každý měsíc platí paušální částku, za kterou mu herna umožní hraní pokeru.

Základní způsoby výběru rake (poplatku)

• Formou rozdaných karet

Jakmile obdržíte karty, jste povinni odvést rake herně. V této variantě není podstatné, zda hráč složí karty před flopem, nebo až v dalších kolech sázek (flop, turn, river). Uveďme si příklad. Rake vytvořený v dané handě je 3$ a u stolu je šest hráčů, kteří obdrželi karty. Podíl každého hráče na raku je tedy 3/6 (0,5$). Pokerové herny, které používají tento způsob, jsou Full Tilt a Everest Poker.

• Poloviční vklad do potu

Postup je obdobný jako u předchozí metody, ale do potu musí hráč investovat alespoň nějakou část peněz. Pokud karty složí před flopem, herna po něm nepožaduje rake (rake je nulový). Například z potu ve výši 60$ bude rake herny činit 3$. Pokud u stolu sedí 6 hráčů a tři složili preflop, znamená to, že do potu přispěly tři osoby. Tito tři hráči jsou povinni zaplatit herně rake a každý z nich disponuje třetinovým podílem na tomto poplatku (každý hráč platí 1 ze 3$). Tento způsob používá například pokerová herna Betfair.

•  Poměrný vklad 

Zohledňuje se poměr vkladu, který do potu hráč investuje. Pot je například 60$ a rake činí 3$. Pokud hráč vsadí celkem za handu 2$, činí jeho podíl na rake (2/60 * 3$) neboli 0,10$. Herny využívající tento způsob výběru rake jsou například PKR a Poker Heaven.

Poker rakeback aneb boj heren o hráče

Poker rakeback je systém důmyslného udržování hráčů v hernách, který se objevil až kolem roku 2004. To byla doba, kdy online poker dosáhl velkého boomu a počet online pokerových heren rapidně vzrostl. Jednotlivé společnosti začaly zaznamenávat mnoho odchodů hráčů ke konkurenci. Jednou ze snah, jak tento negativní jev omezit, bylo zavedení systému vrácení poplatků v případě pravidelného a častého hraní či splnění dalších podmínek stanovených pokerovými hernami. Tato praktika se nazývá poker rakeback. Jak již bylo řečeno výše, za každou odehranou handu odvádějí hráči herně kolem 5 % z celkové částky v potu, což se z pohledu pár hand nemusí zdát jako příliš podstatné. Pokud se ale podíváte do statistik a historie vašich stovek či tisíců odehraných hand, je již suma odevzdaného raku značně vysoká. Mnozí hráči však o možnosti rakebacku stále neví, přestože je to celkem dobrý prostředek ke zvýšení jejich příjmů. V případě profesionálního rakebacku může hráč totiž získat značnou část svých peněz zpět.

Jak funguje rakeback?

Pokerový účet s rakebackem je dnes již standardem, a proto by o této výhodě měl vědět každý rozumný hráč, který si váží svých peněz. V dnešní době rozhodně není důvod hrát v herně bez rakebacku. Rakeback v online hernách funguje převážně na principu frequent player points, které se počítají právě z výše odebraných rake (poplatků). Hráč získává body a po dosažení určité hranice je oceněn stále vyššími VIP statusy. Čím vyšší VIP status, tím větší odměna v podobě rakebacku nebo jiných výhod. Rakeback vám bude obvykle vyplácen přímo na váš pokerový účet po výměně bodů za peníze, nebo je možné využít body například jako vstup do turnajů se zajímavými prize pooly. A to samozřejmě není všechno, co za své body může pokerový hráč získat. Dalším způsobem rakebacku může být také uvítací bonus. Tento bonus, který lze získat většinou až do výše 100 – 200 % prvního vkladu, si hráč může vybrat z účtu až po odehrání určitého počtu hand (odvedeme určitou sumu poplatků herně a po nějaké době si uvítací bonus můžeme vybrat). Herny nabízejí mnoho výhod a mnoho ocenění pro věrné hráče. Opět ovšem platí, že každá herna má možnosti získání bonusů nastaveny trochu jinak a je nutné se informovat přímo u dané herny.

NEJLÉPE HODNOCENÉ HERNY
HODNOCENÍ HRÁČŮ:8,99
  • Bonus: 100% až do $600
HODNOCENÍ HRÁČŮ:8,56
  • Bonus: 100% až do $500
HODNOCENÍ HRÁČŮ:8,32
  • Bonus: 100% až do $400
HODNOCENÍ HRÁČŮ:7,08
  • Bonus: 100% až do $500
HODNOCENÍ HRÁČŮ:6,87
  • Bonus: 200% do €1000