Registrovaný uživatel Poker.cz má každý měsíc nárok na

VSTUP ZDARMA DO TURNAJE O $100 U POKERSTARS! REGISTROVAT

User login

Infokanál:

V NAŠEM ŽEBŘÍČKU NALEZNETE POUZE TAKOVÉ HERNY, KTERÉ JIŽ PŘIJÍMAJÍ NEBO V DOHLEDNÉ DOBĚ ZAČNOU PŘIJÍMAT HRÁČE Z ČESKÉ REPUBLIKY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. VÁŠ POKER.CZ

Community Card Poker

Ve světě se dnes můžeme setkat s různými variantami pokeru, které se dělí do tří základních skupin: Draw, Stud a Community Card poker. Charakteristickým znakem pro Draw poker je, že hráči drží svou kompletní handu a postupně se snaží získat lepší kombinaci výměnou vybraných karet. Pokud v kasinu půjdete okolo stolu, kde bude mít každý hráč část svých karet zakrytou a část odkrytou, může se jednat o 5 Card Stud nebo 7 Card Stud poker. Nejoblíbenější a nejhranější variantou pokeru se však stala verze kombinující společné odkryté karty a karty zakryté. Společným kartám se souhrnně říká community cards nebo board. Dalšími často užívanými termíny pro společné karty bývá označení podle toho, jak přicházejí na stůl: flop – první tři karty, turn – čtvrtá karta a river – poslední společná odkrytá karta. Zakryté karty hráče, které dostane na začátku hry, se anglicky označují jako hole cards. Při zjišťování vítězství se z hole cards a community cards vyberou karty dávající nejlepší kombinaci.

Nejznámějšími typy her na principu společných karet jsou Texas Hold'em poker a Omaha Hold'em poker. Následující text stručně přiblíží tyto dvě pokerové varianty jako i další zajímavé varianty spadající do skupiny Community Card poker.

Texas Hold'em Poker

Neustále je co vylepšovat. Profesionál se pozná podle toho, jak dobře ovládá základy.

Pravidla nejhranější karetní hry na světě jsou velmi snadná. Každé kolo hry začíná rozdáním dvou hole cards, podle kterých se hráč rozhodne, jestli se bude snažit získat soupeřův stack, nebo ne, a pak už jen sleduje, co přinese board, a doufá v nejvyšší kombinaci. Bystrého člověka napadne: „kdyby to bylo vše, o co v této hře jde, výhra by byla jen otázkou štěstí“. Ale poker není jen otázka štěstí, že? To, co dělá poker zajímavým, jsou sázky. Konkrétně jsou to v případě Texas Hold'em pokeru čtyři kola sázek, která ve většině případů určí, komu bude patřit vítězný pot. Ve hře zkušených poker hráčů se jen velmi málo hand opravdu dostane na showdown, kdy hráči odkrývají své hole cards. Z toho vyplývá, že nezáleží na kvalitě držených karet. Mnoho hráčů považuje právě šanci na výhru s jakoukoliv kombinací za jednu z krás pokeru.

Více se dozvíte zde: Texas Hold'em poker - pravidla

Texas Hold'em poker je velmi ovlivněn daným typem sázení. Jedná se o tři hlavní varianty: Fixed Limit, No Limit, a Pot Limit a variantu Spread Limit. Rozdíly vypadají na první pohled nenápadně. Jednotlivé verze se od sebe liší tím, kolik je možné vsadit v každém sázecím kole a kolikrát je možné provést raise. Jsou to ale právě tyto odlišnosti, které zásadním způsobem určují tempo hry.

Fixed Limit Hold'em

Mějte jistotu, že vám protihráč hned „z první“ nepošle all-in.

Fixed Limit, často uváděný také pouze jako Limit Hold'em, byl ještě před několika lety Texas Hold'em jedničkou. Ale i v dnešním světě, kde vládne No Limit, zaujímá Fixed Limit důstojné postavení. V tomto případě jsou pevně určené velikosti sázek a počet možných navýšení. Takové omezení považují zejména No Limit hráči za příliš restriktivní a poněkud málo akční. Na druhou stranu může díky tomu být Fixed Limit bezpečnější, protože nedovolí hráčům jít s první rozdanou kartou all-in.

Více se dozvíte zde: Fixed Limit Texas Hold'em poker - pravidla

No Limit Hold'em

Zažijte vzrušení a intenzitu vyjednávacího argumentu all-in.

Jestli je Texas Hold'em nejrozšířenější variantou pokeru, pak jeho nejhranější verzí je právě No Limit Hold'em. No Limit odstraňuje všechna přikázání Limit Hold'emu týkající se sázek. V tomto bodě zůstávají platná pouze některá omezení zdola, kterými jsou povinné sázky a minimální velikosti dalších sázek a navýšení. Přičemž se hráč následně musí ohlížet pouze na velikost svého stacku, pokud si přeje zjistit, kolik bude činit jeho all-in. Oproti Fixed Limit variantě se může zdát No Limit nerozumný, možná až šílený, ale my o tom víme své, že?

Více se dozvíte zde: No Limit Texas Hold'em poker - pravidla

Pot Limit Hold'em

Hledáte střední cestu mezi Limit a No Limit variantami?

Střední cestu mezi předcházejícími variantami nabízí Pot Limit Texas Hold'em. Sázky jsou v tomto případě omezeny velikostí potu. Není tedy tak snadné dostat z protihráče celý jeho stack, respektive dostat hru do situace, kdy budete vy nebo váš protihráč all-in. Celkově vzato se Pot Limit přiklání spíš k No Limit Hold'emu, protože do velikosti potu se počítá vše, co je již ve hře. Na co si je potřeba v tomto stylu zvyknout, je počítání s velikostí potu. Ne zcela zřejmým způsobem totiž probíhá počítání sázky o velikosti potu, viz následující odkaz.

Více se dozvíte zde: Pot Limit Texas Hold'em poker - pravidla

Spread Limit Hold'em

Ještě jedna možnost střední cesty.

Poslední uváděnou variantou sázkových limitů pro Texas Hold'em poker je Spread Limit. V tomto případě se stanovuje minimální a maximální rozsah sázky. Podle nastavení zejména horní hranice může herna určit míru akce pro danou hru, např. hra 2$ - 5$ nebude mít stejný spád jako hra 2$ - 100$. Tento typ limitů se hraje především ve státech, kde je zakázáno hrát No Limit poker a Spread Limit se tak stává nejbližší možnou variantou, která může přinést dostatečnou intenzitu akce.

Více se dozvíte zde: Spread Limit Texas Hold'em poker - pravidla

Omaha Hold'em poker

Jak by vypadal Texas Hold'em poker, kdyby byly k dispozici čtyři hole cards místo dvou?

Strukturou hry se Omaha Hold'em neliší od svého slavnějšího bratra. Stejně jako Texas Hold'em využívá i Omaha Hold'em pěti community cards – 3 karty pro flop, 1 kartu pro turn a 1 kartu pro river. Společně s hrou před flopem má tedy i shodný počet sázkových kol. Rozdíl je v tom, že každý hráč dostává čtyři zakryté karty, z nichž využije přesně dvou k vytvoření své nejlepší kombinace a přesně tří vyložených společných karet. Tím, že má hráč k dispozici větší variaci karet, vzniká mnohem častěji prostor pro hraní nuts kombinací. I zkušeným hráčům může někdy chvíli trvat, než si proberou všechny možné kombinace, které jejich handa vytváří. Existují dvě základní varianty Omaha Hold'em pokeru: Omaha High a Omaha Hi-Lo. Omaha využívá shodné nastavení limitů jako Texas Hold'em - No Limit, Fixed Limit nebo Pot limit.

Více se dozvíte zde: Omaha Hold'em poker - pravidla

High

Nejsilnější vyhrává.

Pokud narazíte na neoznačenou verzi Omaha Hold'em, jedná se s největší pravděpodobností právě o variantu High. Popis této verze se shoduje s popisem Omaha Hold'em pokeru, který je uvedený výše. Po posledním sázkovém kole vyhrává hráč s nejvyšší kombinací.

Více se dozvíte zde: Omaha High - pravidla

High/Low

I ta nejslabší kombinace má mít možnost na úspěch.

Populární verze High/Low se také uvádí jako “Omaha 8-or-better” nebo Hi/Lo. Rozděluje vítězný pot na dvě části. Polovina připadne high kombinaci a druhá low kombinaci. To platí v případě, že jsou splněny podmínky pro vytvoření low kombinace. Když splněny nejsou, celý pot vyhraje stejně jako v klasické High verzi nejvyšší pokerová kombinace. K vytvoření nejlepší low kombinace budete potřebovat nejslabší možnou handu pro rozdaný board.

Více se dozvíte zde: Omaha High/Low - pravidla

Další méně známé varianty spadající do kategorie Community Card poker

Následuje představení několika méně známých forem Texas Hold'em pokeru. Různé styly upravují a obohacují klasický Hold'em o další herní možnosti. Existují ještě další varianty Community Card pokeru, ale pro tento přehled byly vybrány jen ty známější, kterými jsou: Double Texas Hold'em, Double-board Hold'em, Royal Hold'em, Pineapple a Manila.

Double Texas Hold‘em

Zvolte si správně svou „point card“.

V roce 2010 byla poprvé představena varianta Double Texas Hold'em. Vše probíhá stejným způsobem jako u klasického Texas Hold'em pokeru kromě toho, že každý hráč dostane na začátku hry tři hole cards, ze kterých po rozdání flopu vybere jednu – tzv. „point card“. Výběr point card lze provést pouze jednou. Vybraná karta se tím stává základem dvou nových hand. Například pokud z hole cards AK5 vyberete eso jako svou point card, získáte dvě handy: AK a A5. Na showdownu použijete tu z nich, která dává vyšší kombinaci. Double Hold'em je devizou herny PartyPoker. Pokud vás tato varianta zaujala a máte chuť si zahrát online poker, zamiřte právě tam.

Více se dozvíte zde: Double Texas Hold'em - pravidla

Double-board Hold‘em

Získejte větší možnost výhry ve hře Double-board Hold'em.

Rozdělení potu na dvě stejné části a přidělení každé z nich nejlepší kombinaci pro daný board je to, co dělá zajímavým Double-board Hold'em. Změna nastává ve chvíli, kdy má dealer rozdat první community cards. V tomto okamžiku jsou rozdány dva flopy, každý po třech otevřených kartách, postupně se přidají dva turny a dva rivery. Hráč, který má po ukončení posledního sázkového kola nejvyšší kombinaci pro danou pětici společných karet, bere polovinu potu.

Více se dozvíte zde: Double-board Hold'em - pravidla

Royal Hold‘em

Hrajte pouze s královskými kartami ve hře Royal Hold'em.

V této variantě hrajete s balíčkem karet obsahujícím pouze T, J, Q, K, A. Zredukovaný počet karet na 20 znamená také snížení maximálního počtu hráčů na šest. Kuriozitou v Royal Hold'emu je, že jediná flush, kterou je možné vytvořit, není žádná jiná než vysněná nejvyšší postupka v barvě – Royal Flush.

Více se dozvíte zde: Royal Hold‘em - pravidla

Pineapple

Mějte možnost vybrat si své karty v Pineapple pokeru.

Pineapple nabízí zajímavou úpravu základních pravidel Texas Hold'em pokeru, při které hráči dostanou tři hole cards namísto dvou, vyberou si dvě, třetí kartu odloží, načež pokračují ve hře klasickým způsobem. Oblíbenou variací pro Pineapple poker je Crazy Pineapple, kde hráči odloží nehodící se kartu až potom, co znají flop.

Více se dozvíte zde: Pineapple - pravidla

Manila

Sázejte na každou kartu v Manila pokeru.

Variantě Manila se také říká „Seven Up Poker“ a můžete se s ní setkat zejména v Austrálii. Manila se hraje s balíčkem obsahujícím pouze karty s hodnotou 7 a vyšší. Jako jediná z uváděných variant mění strukturu sázek. Tato verze pokeru dává k dispozici pět sázkových kol namísto čtyř. Hra probíhá následujícím stylem: současně s rozdáním dvou hole cards se rozdává i první společná karta, hra pokračuje prvním kolem sázek, po skončení sázek v tomto kole se přechází k rozdání druhé community card a druhému kolu sázek, tímto způsobem se pokračuje až k poslední páté kartě a showdownu. Zde hráč musí, podobně jako v případě Omaha Hold'em pokeru, sestavit svou nejlepší kombinaci ze dvou karet, které drží v ruce, a třech karet společných.

Více se dozvíte zde: Manila - pravidla

Máte důvod vyzkoušet i jinou verzi pokeru než Texas Hold'em?

Nyní máte přehled o všech nejznámějších variantách community card pokeru. Otázkou zůstává, kolik z nich je přístupných na internetu nebo ve vašem nejbližším kasinu. Ale pokud tam dostupné nejsou, vždy může některá z uvedených variant zpestřit váš domácí poker turnaj.

NEJLÉPE HODNOCENÉ HERNY
HODNOCENÍ HRÁČŮ:8,99
  • Bonus: 100% až do $600
HODNOCENÍ HRÁČŮ:8,56
  • Bonus: 100% až do $500
HODNOCENÍ HRÁČŮ:8,32
  • Bonus: 100% až do $400
HODNOCENÍ HRÁČŮ:7,08
  • Bonus: 100% až do $500
HODNOCENÍ HRÁČŮ:6,87
  • Bonus: 200% do €1000